Ramco Pumpesystemer AS er sertifisert Miljøfyrtårn

Ramco Pumpesystemer AS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for miljøpåvirkningen vår. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert.

Denne sertifiseringen betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for aktivitetene våre som resulterer i et klimaregnskap, og dessuten resultat og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial og blir gjort offentlig tilgjengelig.

Innrapporterte klima- og miljødata

Hvis du ønsker mer informasjon om aktivitetene og resultatene våre innen klima- og miljøarbeidet, kan du lese årsrapport og sertifikat hos Stiftelsen Miljøfyrtårn. 

Ramco Pumpesystemer AS ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspill mellom virksomheter og samfunnet. Derfor inviteres samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av tjenestene våre kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilket behov og forventninger de har til Ramco Pumpesystemer AS i årene framover.

Forslag til forbedringer kan sendes til Miljøfyrtårnansvarlig: service@ramcopumper.no.

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn.


Om Miljøfyrtårn

miljofyrtarn

Miljøfyrtårn er et sertifikat for virksomheter som vil dokumentere miljøinnsatsen sin og vise samfunnsansvar. For å bli miljøsertifisert må virksomheten dokumentere at de oppfyller flere miljøkrav og jobber kontinuerlig med forbedring. Ved å bli Miljøfyrtårn er en godt i gang med å ta samfunnsansvar, fordi det handler om å redusere de ytre miljøpåvirkningene for virksomheten, men også om mennesker og det indre miljøet på arbeidsplassen.

Les mer om Miljøfyrtårn

kontakt oss